Uitleg begrippen

Een belangrijke rol van tuinen binnen duurzaamheid is het bufferen, verwerken en infiltreren van regenwater. Met meer groen en minder tegels kunnen we onze steden beter tegen het veranderende klimaat bestendig maken.

Er bestaat helaas nog altijd verwarring over verschillende termen die gebruikt worden omtrent duurzaamheid en ecologie. Ik wil graag duidelijk zijn over mijn invulling van deze begrippen en mijn zienswijze, daarom leg ik bij deze mijn zienswijze van deze begrippen uit:

  • Ecologisch betekent het werken of een product met respect voor het natuurlijk evenwicht. In de praktijk betekent dit dat de omgeving niet geschaad wordt door bijvoorbeeld giftige emissies (uitlaatgassen, verontreinigingen in water e.d.) en meestal ook nog dat er een soort samenwerking plaatsvindt met de natuur.
  • Ecologisch tuinieren: dit betekent tuinieren met respect voor de natuur. Bij ecologisch tuinieren worden geen kunstmest of chemische middelen gebruikt.
  • Duurzaamheid wordt op veel verschillende manieren geïnterpreteerd, maar Iris’ Garden Ecology gaat uit van het begrip duurzaamheid zoals uitgelegd in ‘Our Common Future’ (1987), namelijk: wij voorzien in onze behoeften, zonder de behoeften van toekomstige generaties in gevaar te brengen. Daarnaast wordt gekeken naar de uitleg in duurzaam ondernemen volgens de 3 P’s: Planet (milieu), People (sociaal-maatschappelijk) en Prosperity (voorspoed).