Beplantingsplan

Vijver website

Zeker als we werken met planten zijn ecologie en duurzaamheid zo belangrijk, lees hier hoe Iris’ Garden Ecology deze twee begrippen toepast in het beplantingsplan.

Ecologisch
 • Gebruik van chemicaliën niet nodig door ecologische samenstelling van de beplanting.
 • Zo veel mogelijk beplanting i.v.m. prettigere verblijfplaats voor mens en dier.
 • Gebruik van Permacultuur principes voor sterke, diervriendelijke en onderhoudsvriendelijke beplanting.
 • Nabootsing van natuurlijke biotopen voor geschiktere omgeving voor planten en aantrekkelijker voor (specifieke) dieren.
 • Gebruik van zo veel mogelijk nuttige planten voor dieren.
 • Planten gesitueerd naar voor de specifieke plant geschikte omstandigheden.
 • Gebruik van zo veel mogelijk inheemse en zeldzame planten.
 • Plaagpreventie door middel van combinatieteelt en diversiteit.
 • Vijverinrichting als biotoop voor dieren en ter ondersteuning van tuin.
Duurzaamheid
 • Gebruik van planten om microklimaten te creëren.
 • Gebruik van planten ter ondersteuning van het verwerken van hemelwater.
 • Introductie van voedselproductie voor de gebruiker in de tuin i.v.m. betrouwbaardere voedselbron, minder CO2-uitstoot, meer seizoensbewust koken en vergroting van wereldwijde ruimte voor voedselproductie.
 • Betere klimaatbestendigheid d.m.v. diversiteit en microklimaten.