Beplantingsplan

Een belangrijke rol van de beplanting in de tuin is het bijdragen aan biodiversiteit in de omgeving. Zo kies ik voor beplanting die (wilde) bijen en vlinders voorziet van voedsel en waardplanten, maar ook voor planten die roofinsecten aantrekken, zoals deze sluipwesp. Door het natuurlijke roofdieren naar de zin te maken vergroten we de soortenrijkdom in de tuin en de voedselkringloop én bezorgen we onszelf minder werk.

Zeker als we werken met planten zijn ecologie en duurzaamheid zo belangrijk, lees hier hoe Iris’ Garden Ecology deze twee begrippen toepast in het beplantingsplan.

Ecologisch
 • Gebruik van chemicaliën niet nodig door ecologische samenstelling van de beplanting.
 • Zo veel mogelijk beplanting i.v.m. prettigere verblijfplaats voor mens en dier.
 • Gebruik van Permacultuur principes voor sterke, diervriendelijke en onderhoudsvriendelijke beplanting.
 • Nabootsing van natuurlijke biotopen voor geschiktere omgeving voor planten en aantrekkelijker voor (specifieke) dieren.
 • Gebruik van zo veel mogelijk nuttige planten voor dieren.
 • Planten gesitueerd naar voor de specifieke plant geschikte omstandigheden.
 • Gebruik van zo veel mogelijk inheemse en zeldzame planten.
 • Plaagpreventie door middel van combinatieteelt en diversiteit.
 • Vijverinrichting als biotoop voor dieren en ter ondersteuning van tuin.
Duurzaamheid
 • Gebruik van planten om microklimaten te creëren.
 • Gebruik van planten ter ondersteuning van het verwerken van hemelwater.
 • Introductie van voedselproductie voor de gebruiker in de tuin i.v.m. betrouwbaardere voedselbron, minder CO2-uitstoot, meer seizoensbewust koken en vergroting van wereldwijde ruimte voor voedselproductie.
 • Betere klimaatbestendigheid d.m.v. diversiteit en microklimaten.