Voorbeeldtuinen Steenbreek023

De promotievideo van Steenbreek023 en Platform Haarlem Groener zegt eigenlijk al waar Steenbreek023 en de voorbeeldtuintjes om draaien. Projectleider Tim van der Steen legt de campagne van Operatie Steenbreek uit en ik geef een korte introductie van ecologisch tuinieren en het ontwerp:

Het doel en de aanleg

Voor Steenbreek023 ontwierp ik een voortuintje en drie thema-beplantingen. Drie parkeerplaatsen moesten ervoor wijken op het terrein van de Stadskweektuin Haarlem. Weinig ruimte, maar dat geldt ook voor de gemiddelde Haarlemse tuin. Tijd om te laten zien wat er mogelijk is.

Voortuintje

Het voortuintje is een groen paradijsje voor bijvoorbeeld een jong gezin: de beplanting trekt allerlei dieren aan en er valt veel te zien, te ontdekken en te spelen voor kinderen. Ik heb verschillende kleine ideeën in het tuintje verwerkt, die gemakkelijk in de eigen tuin gekopieerd kunnen worden.
Zo moeten veel Haarlemmers een fiets of afvalbak kwijt in de voortuin. In het voorbeeldtuintje wordt de fiets of afvalbak mooi afgeschermd door een plantenklimrek.
Van oude tegels die over waren na het onttegelen van de parkeerplaats hebben we een bankje gemetseld. Alle stenen van de parkeerplaatsen zijn trouwens verwerkt in het ontwerp. Zo hebben we ze gebruikt voor het pad naar de voordeur, waartussen de bodembedekkers groeien (wie zegt dat groen tussen tegels niet mooi kan zijn?) en voor het ronde ontdekkingspad. Het pad leidt door de tuin en maakt alles goed bereikbaar voor onderhoud.

Nog een paar ideeën: de boomstronkjes waarop kinderen kunnen zitten of lopen en de afscheiding die straatvuil buitenhoudt. Middenin de tuin staat een mooie kleine boom (die ook klein blijft). Want ja, ook in een voortuintje past een boom. Het boompje geeft sfeer, maakt de tuin aantrekkelijker voor dieren én voorkomt inkijk!

Mini tuintjes

Naast het voortuintje hebben we drie verhoogde borders met beplanting aangelegd. De borders, die zijn gemaakt van tegels van de parkeerplaatsen, zijn open aan de onderkant. Daardoor staan de planten in contact met het bodemleven en kan het regenwater goed weglopen. Ook bij de bestrating tussen de borders heb ik rekening gehouden met de afwatering. Door een kleine ruimte open te laten tussen de tegels (opgevuld met bodembedekkers) kan het water goed weglopen. En er is meer ruimte voor planten natuurlijk!
De drie borders hebben elk een eigen thema. Zo is er één vierkante meter met bloemen voor droge grond, waar mensen met een duinzand-tuin ideeën kunnen opdoen. Daarnaast nog een border van één vierkante meter, met daarin beplanting die leuk is voor kinderen. Denk aan bosaardbeitjes (net snoepjes), aaibare planten en plukbloemen. Achterin hebben we een grotere border geplaatst van drie vierkante meter. Deze is gevuld met onderhoudsarme, eetbare beplanting. Want wat is nou lekkerder dan het eten van je zelf verbouwde kruiden, groenten en fruit?


In 2017 verscheen een video van Platform Haarlem Groener